SWAROVSKI Danuta Sowińska Danuta Sowińska
  • Czym jest dyskryminacja ze względu na płeć?

    Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Dyskryminacja ze względu na płeć ma miejsce również w sytuacji, w której kobiety dyskryminują inne…