Business with Diverstity. LGBT+

18.01.2019 odbyło się pierwsze wydarzeniu Business with Diversity ze względu na przesłankę orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa. Mówiłam o pracach nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku i skupiłam się na historycznym aspekcie ze względu na czas żałoby tragicznie zmarłego prezydenta
Read More