Business with Diversity podsumowanie 2019 roku

LGBT+ – orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa 18.01.2019 spotkaliśmy się z różnorodnością w Gdyni w siedzibie Nordea na wydarzeniu: Business with Diversity LGBT+ Network meeting at Nordea. Kajetan Żelech  i Katarzyna Mikołajczyk z Nordea w swoim wystąpieniu podkreślali jak Nordea informuje o
Read More

Piramida nienawiści w Polsce

W lipcu rozpoczęłam szkolenie antydyskryminacyjne, gdzie poszerzam swoją wiedzę z zakresu stereorypów, dyskryminacji, wykluczenia, bullyingu, zniekształcenia poznawczego, tożsamości grup. Dowiaduje się jak można przeciwdziałać, reagować na przejawy dyskryminacji. Dyskryminacja najczęściej zaczyna się od stereotypu  czyli uogólnione wyobrażenia dotyczące pewnej grupy ludzi, której
Read More

Moja praca nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania – Magdalena Łabędź

25 czerwca 2018 roku umówiłam się na krótki wywiad z psycholożką, psychoterapeutką i trenerką Magdaleną Łabędź (http://magdalenalabedz.pl/) w związku z pracami nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania. Wywiad niestety nie jest najlepszej jakości, dlatego postanowiłyśmy umieścić go w formie pisemnej. Dla wytrwałych link do
Read More

Business with Diversity. Ethnicity

22 marca odbyło się drugie wydarzenie z cyklu Business with Diversity ze względu na dyskryminację etniczną. Więcej informacji na blogu Fundacji Diversity Polska http://diversity3city.pl/2019/03/22/ethnicity_diversity3city/ oraz w artykule w Gazecie Wyborczej: https://bit.ly/2URhhN2

Business with Diverstity. LGBT+

18.01.2019 odbyło się pierwsze wydarzeniu Business with Diversity ze względu na przesłankę orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa. Mówiłam o pracach nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku i skupiłam się na historycznym aspekcie ze względu na czas żałoby tragicznie zmarłego prezydenta
Read More