Danuta Sowińska Szkoła Liderów Książenice fot. PatMic

Prewencja suicydalna

Głównym motywem powstania projektu szkoleniowego “Prewencja suicydalna młodzieży” jest zauważalny wzrost liczby prób samobójczych i samobójstw wśród nieletnich, m.in. ze względu na pandemię, izolację rówieśniczą, wojnę w Ukrainie, systemowe zaniedbania. Projekt ma na celu zbudowanie stabilnej sieci wsparcia dla młodzieży poprzez interdyscyplinarne i spersonalizowane podejście do problemu jakim jest samobójstwo. 

I etap. Planowanie, organizacja szkoleń, pierwszy etap rekrutacji poprzez wysyłanie ankiety do kadry pedagogicznej, służb mundurowych oraz medycznych, pracowników socjalnych, duchownych, NGO. Drugi etap rekrutacji: zebranie maili i zaproszenie na szkolenia.

II etap. Pierwszy dzień szkolenia 8h. Pierwszy dzień szkolenia 8h – Omawiany materiał: Przebieg procesu zachowań samobójczych; Identyfikacja długoterminowych i krótkoterminowych czynników ryzyka; Skale do oceny zagrożenia. Ocena zagrożenia; Oznaki zagrożenia samobójczego, oznaki syndromu presuicydalnego; Charakterystyka poszczególnych poziomów zagrożenia samobójczego; Efekt Wertera, efekt Papageno; Działania interwencyjne w pracy z młodzieżą – plan bezpieczeństwa; Środowiskowa prewencja samobójstw; Przyczyny depresji; Samookaleczenia; Przykłady autoagresji; Reakcje, objawy, przykłady, rozwiązania, dobre praktyki wychodzenia z kryzysu suicydalnego; Jak rozmawiać, co mówić, a czego nie mówić do dziecka w depresji; jak prowadzić warsztaty i jak zaopiekować się osobą w kryzysie suicydalnym;

III etap. Drugi dzień szkolenia 8h – Omówienie sposobu ratowania życia po próbie samobójczej; Rodzaje przemocy (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, cyberprzemoc) oraz sposoby jej zapobiegania; Nowe uprawnienia Policji; Ustawa antyprzemocowa; Ścieżka współpracy – szkoła – Policja; Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich; Procedura Niebieska Karta; Kryzys suicydalny młodzieży a działania Policji; Agnieszka Baranowska – przygotowanie do rozmowy z rodzicami na temat myśli i prób samobójczych dziecka

IV etap. Trzeci dzień szkolenia 8h – Postwencja – omówienie i przykłady dobrych praktyk; Wypracowanie procedur w przypadku prewencji i postwencji suicydalnej młodzieży w placówkach i instytuacjach; Ćwiczenia z młodzieżą, Jak konstruować własne warsztaty na godzinę wychowawczą; Ćwiczenia z młodzieżą, seans reportażu filmowego “Moje problemy nie są błahe”.

Kluczowym aspektem w proponowanym projekcie jest wyszkolenie kadry pedagogicznej, pracowników socjalnych, służb mundurowych oraz medycznych, wolontariuszy. Wyposażenie ich w kompetencje, wiedzę oraz narzędzia umożliwiające rozpoznanie wśród nieletnich kryzysu suicydalnego i odpowiedniego reagowania. Projekt koncentruje się na zbudowaniu silnych relacji pomiędzy profesjonalistami i specjalistami, którzy są obecni w otoczeniu młodego człowieka. Rezultatami będą nie tylko wzmocnione umiejętności reagowania w kontekście nastolatka po próbie samobójczej, ale całego jego najbliższego otoczenia np. grupy rówieśniczej. Doświadczenie pokazuje, że po próbie samobójczej w szkole postwencja suicydalna nie jest wdrażania czyli nie przepracowuje się traumy z grupą lub klasą.

Przykład raportu Kryzys suicydalny młodzieży w Polsce. Wyniki badań diversityPL były także początkiem prac nad reportażem filmowym “Moja problemy nie są błahe”. Reportaż, który nagrałam i jestem producentką, powstał w wyniku moich rozmów z młodzieżą i ekspertami oraz ekspertkami zajmującymi się dbaniem o dobrostan młodych ludzi. Reportaż trwa 45 minut i może być częścią zajęć dla osób uczniowskich.

Dla Uniwersytetów III Wieku oraz Klubów Seniorów powstał reportaż filmowy “W tym wieku można być szczęśliwym”. Motywem powstania filmu dokumentalnego o profilaktyce samobójstw jest niepokojąca statystyka, która wskazuje, że 77% wzrosła liczba prób samobójczych i samobójstw na przełomie ostatniego roku wśród mieszkańców i mieszkanek Pomorza powyżej 60 roku życia.

wycena indywidualna szkolenia po wysłaniu formularza

Coaching

W swojej pracy coachingowej wykorzystuję swoje czternastoletnie doświadczenie jako dyplomowana i certyfikowana coach. Przez te lata wypracowywałam autorski model współpracy, który został wielokrotnie sprawdzony w firmach oraz organizacjach, z którymi współpracuję. Tutaj możecie zapoznać się z referencjami. Moją ulubioną definicję coachingu napisał Maciej Bennewicz: Coaching to trening rozwoju osobistego. Świadomy, dobrowolny trening prowadzący do zmiany na lepsze.

Na swoim blogu opisałam jak mi osobiście w życiu pomógł proces coachingowy. W 2008 roku jako klienta w procesie coachingowym uwierzyłam w swoje możliwości i w to, że mogę być dobrą liderką.  Na swoim przykładzie uwierzyłam w Coaching. Polecam szczególnie proces coachingu indywidualnego w sytuacji kiedy czeka Ciebie osobiście podjęcie ważnej decyzji, zmianę kierunku życia. Słuchając, zadając pytania i stosując narzędzia rozwojowe wspieram Ciebie w wyznaczaniu celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów i wdrażaniu planów działań. Przed spotkaniem wysyłam kodeks etyczny, którym się kieruję jako coach oraz kontrakt coachingowy, który klient podpisuje przed przystąpieniem do procesu coachingowego.

W przypadku zespołu w firmie lub w organizacji zapraszam do skorzystania z coachingu grupowego. Jeżeli potrzebujecie rozwiązać wewnętrzny konflikt, poradzić sobie z organizacją, zarządzaniem czasem lub projektem forma procesu coachingu grupowego jest najlepszym rozwiązaniem.

Szkolenia

Szkolę od 16 lat. Certyfikat trenerski zdobyłam u Jacka Woniewicza. Jestem osobą charyzmatyczną i kreatywną, która potrafi zaciekawić odbiorców omawianym tematem. W bezpośrednim kontakcie z uczestnikami szkoleń miękkich przydatne okazują się moje zdolności interpersonalne i komunikacyjne. Jako doświadczona trenerka wiem jak metodę treningu dobrać do konkretnej grupy na sali szkoleniowej lub podczas webinaru. Studiując zarządzanie oraz pracując jako menadżerka wiem jak ważne w szkoleniu są umiejętności organizacyjne. Temat szkoleń dobierany jest do aktualnych potrzeb zamawiającej firmy, organizacji.

Szkolenie antydyskryminacyjne

Jestem trenerką antydyskryminacyjną. Jako założycielka i prezeska Fundacji diversityPL przeciwdziałam dyskryminacji i wykluczeniu na co dzień. Dla firm prowadzę szkolenia równościowe w oparciu o moje doświadczenie jak i również wiedzę, którą zdobyłam na certyfikacji trenerskiej. Moimi klientami są urzędy miasta, wyższe uczelnie, firmy, organizacje. Zamawiane szkolenia dotyczą zarówno tematyki wykluczeń, dyskryminacji oraz przedstawiam rozwiązania jak przeciwdziałać w miejscu pracy, szkole wobec agresji, przemocy, mobbingowi, bullyingowi. Pakiet szkoleń antydyskryminacyjnych pozwala zapoznać się z definicjami związanymi z tematyką wykluczeń, dyskryminacji. Poprzez szereg ćwiczeń po szkoleniu uczestnicy będą potrafili rozpoznać dyskryminację, wykluczenie, molestowanie, mobbing, bullying, mowę nienawiści oraz będą znać narzędzia jak zapobiec dalszemu rozwojowi przemocy, nienawiści, uprzedzeń.

Warsztaty rozwoju osobistego

Celem warsztatów jest wzmocnienie pewności siebie, zyskania energii i odwagi by poczuć motywację do działania. Rozwój osobisty jest procesem udoskonalenia swojego życia w określonych obszarach. Warsztaty rozwoju osobistego obejmują działania, które rozwijające świadomość, pomnażają nasze talenty i nasz potencjał oraz przyspieszają realizację naszych planów, celów i marzeń.