Kryzys suicydalny młodzieży w województwie pomorskim

Publikuję ten artykuł w Międzynarodowy Dzień Młodzieży (International Youth Day) 12 sierpnia 2021 roku. To święto obchodzone jest od 21 lat i zostało ustanowione na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W kwietniu 2021 poprosiłam Hannę
Read More