Danuta Sowińska
Danuta Sowińska

Jestem dyplomowaną suicydolożką, członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Uczyłam się u największych autorytetów z dziedziny suicydologii tj. u profesora Brunona Hołysta, u prof. Adama Czabańskiego, u dr Halszki Witkowskiej .

Projekt szkoleniowy “Prewencja suicydalna młodzieży”

Kluczowym aspektem w proponowanym przeze mnie projekcie jest wyszkolenie kadry pedagogicznej, pracowników socjalnych, służb mundurowych oraz medycznych, wolontariuszy. Wyposażenie ich w kompetencje, wiedzę oraz narzędzia umożliwiające rozpoznanie wśród nieletnich kryzysu suicydalnego i odpowiedniego reagowania. Projekt koncentruje się na zbudowaniu silnych relacji pomiędzy profesjonalistami i specjalistami, którzy są obecni w otoczeniu młodego człowieka. Rezultatami będą nie tylko wzmocnione umiejętności reagowania w kontekście nastolatka po próbie samobójczej, ale całego jego najbliższego otoczenia np. grupy rówieśniczej. Doświadczenie pokazuje, że po próbie samobójczej w szkole postwencja suicydalna nie jest wdrażania czyli nie przepracowuje się traumy z grupą lub klasą.

Film dokumentalny

Jestem producentką filmu dokumentalnego “W tym wieku można być szczęśliwym” o prewencji seniorów.

Doświadczenie

Prowadzę panele dyskusyjne, webinary, konferencje w temacie prewencji suicydalnej.

Ekspertka

Wypowiadam się do mediów w temacie profilaktyki samobójstw.

Prowadzę badania

Już wkrótcę opublikujemy badania naszego zespołu badawczego, w którym jest dr Kosma Kołodziej, doktorantka Weronika Kamińska i wolontariuszka Nina.