Webinar równościowy

2000,00  brutto / netto

1 webinar obejmuje 1,5 godziny szkolenie online w wybranej tematyce:

  • “Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ze względu na wiek?” 1,5 h webinar
  • “Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ze względu na płeć?” 1,5 h webinar
  • “Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ze względu na pochodzenie etniczne?” 1,5 h webinar
  • “Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ze względu na różne formy sprawności?” 1,5 h webinar
  • “Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową?” 1,5 h webinar
  • “Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ze względu na wyznanie / bezwyznaniowość?” 1,5 h webinar
  • “Zarządzanie różnorodnością” wyzwania i proces wdrażania 1 h webinar
  • “Diversity and inclusion” pierwsze kroki w miejscu pracy” 1 h webinar
  • “Inkluzywny język” podstawy porozumiewania się wśród grup wykluczonych 1 h webinar.

Opis

Celem webinaru równościowego jest wspieranie budowania pozytywnych relacji oraz przeciwdziałanie mobbingowi, wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy.

Webinar jest propozycją przeciwdziałania i reagowania na wszelkie przejawy agresji, przemocy, wykluczenia i dyskryminacji. Korzystam z wiedzy, narzędzi i umiejętności uzyskanych podczas własnych szkoleń certyfikacyjnych jako trenerka antydyskryminacyjna, jak również podczas współpracy z NGO oraz podczas prowodzenia Fundacji Diversity Polska

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli jak przeprowadzić diagnozę sytuacji w firmie, jak budować więzi w zespołach firmowych oraz jak wzmacniać umiejętności związanych z reagowaniem na przejawy wykluczenia, mobbingu i przemocy.

Kolejnym rozwiązaniem jest pakiet szkoleń antydyskryminacyjnych, który obejmuje wiedzę merytoryczną oraz praktyczną poprzez prowadzenie ćwiczeń. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili rozpoznać dyskryminację, wykluczenie, molestowanie, mobbing, bullying, mowę nienawiści. Przedstawię również narzędzia jak zapobiec dalszemu rozwojowi przemocy, nienawiści, uprzedzeń.