Danuta Sowińska – Coachka, trenerka, aktywistka, prezeska
 • Bez kategorii

  Czym jest dyskryminacja?

  W weekend prowadziłam warsztaty dla Tolerado pod nazwą: „Czym jest dyskryminacja?” Rozpoczęłam od pytań na temat tożsamości. Tożsamość to nasza wizja siebie samych, całokształt cech, które sobie przypisujemy. Kiedy mówimy o sobie ja, to chcemy poczuć się osobą niepowtarzalną, wyjątkową. Jednak to nie jedyna nasza tożsamość, gdyż chcemy mieć poczucie przynależności, bycia częścią grupy, społeczności, kultury. Wtedy mówimy o sobie my. Tożsamości wyróżniamy na pierwotne, te które są niezmienne takie jak: wiek, pochodzenie etniczne, rasa, orientacja psychoseksualna, (nie)pełnosprawność, płeć, jak i tożsamości wtórne, te które możemy zmienić, nabyć takie jak system wartości, miejsce pracy, wygląd fizyczny, doświadczenie zawodowe. Następnie poprosiłam…

 • Blog

  Przestępstwa motywowane nienawiścią w województwie pomorskim

  11.02.2020 uczestniczyłam w drugim spotkaniu Zespołu Parlamentarnego ds. Równouprawnienia Osób LGBT, którego tematem była dyskryminacja i nienawiść względem osób LGBT+. Jednym z gości spotkania był mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, który mówił o…

 • Blog

  Testament Prezydenta

  Przemówienie Pana Prezydenta Pawła Adamowicza na 55 Sesji Rady Miasta i głosowaniu nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania w dniu 28 czerwca 2018 roku. Nagranie pochodzi z gdansk.pl. Nagranie z sesji rady miasta jest publiczne i dostępne pod adresem https://www.gdansk.pl/tv/55-sesja-rady-miasta-gdanska,v,1195…

 • Blog

  Zarządzanie Różnorodnością w praktyce

  W ostatni weekend listopada 2019 roku wybrałam się na długo wyczekiwany wywiad z Agnieszką Noworól, którą poznałam rok temu. Agnieszka przyjechała na pierwsze spotkanie Business with Diversity o tematyce LGBT+ do Gdyni. Mówiła wtedy dużo o relacjach, edukacji. Zrobiła na…

 • Blog

  Business with Diversity podsumowanie 2019 roku

  18.01.2019 spotkaliśmy się z różnorodnością w Gdyni w siedzibie Nordea na wydarzeniu: Business with Diversity LGBT+ Network meeting at Nordea. Kajetan Żelech  i Katarzyna Mikołajczyk z Nordea w swoim wystąpieniu podkreślali jak Nordea informuje o widoczności, wspieraniu pracowników i wspieraniu…

 • Blog

  03.12.2019 Business with Diversity. Disability.

  03.12.2019 odbyło się czwarte spotkanie z cykl Business with Diversity. Po raz kolejny również zostało objęte honorowym patronatem Pani Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Gospodarzem spotkania była firma Bayer Service Center Gdańsk, której politykę działania przedstawił nam Remigiusz Wojciechowski. Aneta Krajewska i…

 • Blog

  26 września 2019 Business with Diversity Gender

  26 wrzesnia odbyło się trzecie z kolei spotkanie Business with Diversity. Tym razem poruszaliśmy przesłankę płeć. Gospodarzem spotkania była firma State Street. Po raz kolejny również zostało objęte honorowym patronatem Pani Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. State Street Bank Polska to…

 • Piramida nienawiści Diversity Polska
  Blog

  Piramida nienawiści w Polsce

  W lipcu rozpoczęłam szkolenie antydyskryminacyjne, gdzie poszerzam swoją wiedzę z zakresu stereorypów, dyskryminacji, wykluczenia, bullyingu, zniekształcenia poznawczego, tożsamości grup. Dowiaduje się jak można przeciwdziałać, reagować na przejawy dyskryminacji. Dyskryminacja najczęściej zaczyna się od stereotypu  czyli uogólnione wyobrażenia dotyczące pewnej grupy…

 • Blog

  Gender Diversity@3City

  CZYM JEST DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ? Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Dyskryminacja ze względu na płeć ma miejsce również…

 • Blog

  IKEA vs. Ordo Iuris oraz Solidarność vs. Volvo

  IKEA vs. Ordo Iuris. Tworząc sieć Diversity@3City współpracuje z wieloma firmami, m.in. z Ikea. Zapytałam się przedstawicielki Diversity w Ikea jak wygląda bieg wydarzeń ze strony Ikea. Chronologicznie ukazały się takie informacje jak poniżej. Ordo Iuris złapało wiatr w żagle…