Danuta Sowińska – Coachka, trenerka, aktywistka, prezeska
 • Blog

  Zarządzanie Różnorodnością w praktyce

  W ostatni weekend listopada 2019 roku wybrałam się na długo wyczekiwany wywiad z Agnieszką Noworól, którą poznałam rok temu. Agnieszka przyjechała na pierwsze spotkanie Business with Diversity o tematyce LGBT+ do Gdyni. Mówiła wtedy dużo o relacjach, edukacji. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Agnieszka jest świetnym źródłem wiedzy, kompetencji i doświadczenia. 23 listopada 2019 roku Agnieszka zabrała nas (mnie z narzeczoną) na spacer do Lanckorony. Rozmawiałyśmy o Diversity&Inclusion czyli zarządzaniu różnorodnością, o dokładnych praktykach, jakie Agnieszka wprowadziła w firmie IG. Pierwsza część naszego wywiadu poniżej: Danuta Sowińska: Co Twoim zdaniem jest kluczowym do tego, aby wdrażać zarządzanie różnorodnością w polskich…

 • Blog

  Business with Diversity podsumowanie 2019 roku

  18.01.2019 spotkaliśmy się z różnorodnością w Gdyni w siedzibie Nordea na wydarzeniu: Business with Diversity LGBT+ Network meeting at Nordea. Kajetan Żelech  i Katarzyna Mikołajczyk z Nordea w swoim wystąpieniu podkreślali jak Nordea informuje o widoczności, wspieraniu pracowników i wspieraniu…

 • Blog

  03.12.2019 Business with Diversity. Disability.

  03.12.2019 odbyło się czwarte spotkanie z cykl Business with Diversity. Po raz kolejny również zostało objęte honorowym patronatem Pani Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Gospodarzem spotkania była firma Bayer Service Center Gdańsk, której politykę działania przedstawił nam Remigiusz Wojciechowski. Aneta Krajewska i…

 • Blog

  26 września 2019 Business with Diversity Gender

  26 wrzesnia odbyło się trzecie z kolei spotkanie Business with Diversity. Tym razem poruszaliśmy przesłankę płeć. Gospodarzem spotkania była firma State Street. Po raz kolejny również zostało objęte honorowym patronatem Pani Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. State Street Bank Polska to…

 • Piramida nienawiści Diversity Polska
  Blog

  Piramida nienawiści w Polsce

  W lipcu rozpoczęłam szkolenie antydyskryminacyjne, gdzie poszerzam swoją wiedzę z zakresu stereorypów, dyskryminacji, wykluczenia, bullyingu, zniekształcenia poznawczego, tożsamości grup. Dowiaduje się jak można przeciwdziałać, reagować na przejawy dyskryminacji. Dyskryminacja najczęściej zaczyna się od stereotypu  czyli uogólnione wyobrażenia dotyczące pewnej grupy…

 • Blog

  Gender Diversity@3City

  CZYM JEST DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ? Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Dyskryminacja ze względu na płeć ma miejsce również…

 • Blog

  IKEA vs. Ordo Iuris oraz Solidarność vs. Volvo

  IKEA vs. Ordo Iuris. Tworząc sieć Diversity@3City współpracuje z wieloma firmami, m.in. z Ikea. Zapytałam się przedstawicielki Diversity w Ikea jak wygląda bieg wydarzeń ze strony Ikea. Chronologicznie ukazały się takie informacje jak poniżej. Ordo Iuris złapało wiatr w żagle…

 • Blog

  Ethnicity_Diversity@3City

  22 marca odbyło się drugie wydarzenie z cyklu Diversity@3City skierowane do trójmiejskich firm, które wdrożyły lub planują wdrożyć politykę różnorodności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydentka Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Zaraz po spotkaniu ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej: https://bit.ly/2URhhN2 Pochodzenie etniczne i…

 • Blog

  LGBT+ Diverstity@3City

  18.01.2019 spotkaliśmy się z różnorodnością w Gdyni w siedzibie Nordea na wydarzeniu: Bu$IN€ss with Diversity LGBT+ Network meeting at Nordea.Uczestniczki i uczestników przywitali Kajetan Żelech  i Katarzyna Mikołajczyk z Nordea. Kajetan ogłosił na początku minutę ciszy na cześć zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W swoim wystąpieniu…