• Blog

  Piramida nienawiści w Polsce

  Piramida nienawiści Diversity Polska

  W lipcu rozpoczęłam szkolenie antydyskryminacyjne, gdzie poszerzam swoją wiedzę z zakresu stereorypów, dyskryminacji, wykluczenia, bullyingu, zniekształcenia poznawczego, tożsamości grup. Dowiaduje się jak można przeciwdziałać, reagować na przejawy dyskryminacji. Dyskryminacja najczęściej zaczyna się od stereotypu  czyli uogólnione wyobrażenia dotyczące pewnej grupy ludzi, której przypisuje się takie same cechy, niezależnie od indywidualnych różnic między nimi. Stereotypy przekazywane są w procesie wychowania, edukacji i kontaktów społecznych, poprzez to determinuje ich postawy i działania. Niektóre osoby starają się przez całe życie udowadniać sobie i innym, że mają odmienne cechy, niż przypisuje im stereotyp, a poszczególne osoby zachowują się tak, jak przewiduje stereotyp. Efekt ten…

 • Blog

  Gender Diversity@3City

  CZYM JEST DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ? Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Dyskryminacja ze względu na płeć ma miejsce również…

 • Blog

  IKEA vs. Ordo Iuris oraz Solidarność vs. Volvo

  IKEA vs. Ordo Iuris. Tworząc sieć Diversity@3City współpracuje z wieloma firmami, m.in. z Ikea. Zapytałam się przedstawicielki Diversity w Ikea jak wygląda bieg wydarzeń ze strony Ikea. Chronologicznie ukazały się takie informacje jak poniżej. Ordo Iuris złapało wiatr w żagle…

 • Blog

  Ethnicity_Diversity@3City

  22 marca odbyło się drugie wydarzenie z cyklu Diversity@3City skierowane do trójmiejskich firm, które wdrożyły lub planują wdrożyć politykę różnorodności. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydentka Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Zaraz po spotkaniu ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej: https://bit.ly/2URhhN2 Pochodzenie etniczne i…

 • Blog

  LGBT+ Diverstity@3City

  18.01.2019 spotkaliśmy się z różnorodnością w Gdyni w siedzibie Nordea na wydarzeniu: Bu$IN€ss with Diversity LGBT+ Network meeting at Nordea.Uczestniczki i uczestników przywitali Kajetan Żelech  i Katarzyna Mikołajczyk z Nordea. Kajetan ogłosił na początku minutę ciszy na cześć zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W swoim wystąpieniu…

 • Blog

  Business with Diversity

  Po co firmy angażują się w działania na rzecz społeczności LGBT+? Wiedzą jak budować przewagę konkurencyjną na rynku i przyciągnąć nowe talenty. Tym jest zarządzanie różnorodnością. W swojej książce „Bezpardonowy innowator” pisałam o zarządzaniu innowacją, o patrzeniu szeroko na zagadnienia,…

 • Blog

  Czy każda lesbijka to feministka?

  Wracam do Was po prawie 4 miesiącach przerwy. Byłam kandydatką Ruchu Społecznego Lepszy Gdańsk (RSLG) do Rady Miasta Gdańska (artykuł: https://bit.ly/2RXN50K, przemówienie: https://bit.ly/2Dus2iK). Współprowadziłam również kampanię wyborczą Elżbiety Jachlewskiej (kandydatka na prezydentkę Gdańska RSLG). Kampania to ogrom pracy. Publikacje postów (https://bit.ly/2A3qKYo), spacery…

 • Blog

  Modelu na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku

  Pracę w Modelu na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku zaczęłam 29 września 2017 roku na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Tolerado dr Nikodema Mrożka. Inauguracja prac odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, gdzie oficjalnie została podpisana Karta  Różnorodności przez Prezydenta Miasta Gdańska…

 • Blog

  Potwór gender w kościele

  Dzisiaj (tj. 09.06.2018) o godzinie 12:00 odbył się wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza  zorganizowany w kościele p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej przez Pana Jacka Konczal ze Wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej. Pierwsze co zwróciło moją uwagę, to ogłoszenia parafialne. Te…