Pakiet szkoleń równościowych

3000,00  brutto / netto

Pakiet szkoleń równościowych, to cykl webinarów obejmujących łącznie 12 godzin szkolenia online:

  • “Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ze względu na wiek?” 1,5 h webinar
  • “Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ze względu na płeć?” 1,5 h webinar
  • “Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ze względu na pochodzenie etniczne?” 1,5 h webinar
  • “Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ze względu na różne formy sprawności?” 1,5 h webinar
  • “Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową?” 1,5 h webinar
  • “Jak przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ze względu na wyznanie / bezwyznaniowość?” 1,5 h webinar
  • “Zarządzanie różnorodnością” wyzwania i proces wdrażania 1 h webinar
  • “Diversity and inclusion” pierwsze kroki w miejscu pracy” 1 h webinar
  • “Inkluzywny język” podstawy porozumiewania się wśród grup wykluczonych 1 h webinar

Spotkania proponujemy co tydzień o tej samej porze.

Opis

Celem szkolenia równościowego jest wspieranie budowania pozytywnych relacji oraz przeciwdziałanie mobbingowi, wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy.

Pakiet szkoleń jest spójnym i szczelnym programem przeciwdziałania i reagowania na wszelkie przejawy agresji, przemocy, wykluczenia i dyskryminacji. Korzystam z wiedzy, narzędzi i umiejętności uzyskanych podczas własnych szkoleń certyfikacyjnych jako trenerka antydyskryminacyjna, jak również podczas współpracy z NGO oraz podczas prowodzenia Fundacji Diversity Polska

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli jak przeprowadzić diagnozę sytuacji w firmie, jak budować więzi w zespołach firmowych oraz jak wzmacniać umiejętności związanych z reagowaniem na przejawy wykluczenia, mobbingu i przemocy.

Pakiet szkoleń antydyskryminacyjnych obejmuję wiedzę merytoryczną oraz praktyczną poprzez prowadzenie ćwiczeń. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili rozpoznać dyskryminację, wykluczenie, molestowanie, mobbing, bullying, mowę nienawiści. Przedstawię również narzędzia jak zapobiec dalszemu rozwojowi przemocy, nienawiści, uprzedzeń.