Coaching grupowy lub zespołowy

2000,00  brutto / netto

Cena 2000 zł netto/brutto obejmuje 2 godzinny proces coachingowy.

Pracuję w oparciu o model GROW. Spotkanie dzielimy na cztery procesy.

W pierwszej części wyznaczamy cel naszego spotkania. W kolejnym etapie zastanawiamy się w jakim miejscu celu znajduje się grupa lub osoba indywidualna. Następnie analizujemy opcje, aby spotkanie mogło zakończyć się planem działania.

Spotkanie realizuję online lub stacjonarnie (nie wliczona cena dojazdu).

Zapewniam materiały edukacyjne.

Proces coachingowy jest omawiany wcześniej, przed finalnym spotkaniem. Uczestnicy procesu coachingowego wyrażają zgodę na branie udziału w procesie coachingowym poprzez podpisanie przed finalnym spotkaniem kontraktu sporządzonego przeze mnie i stronę zamawiającą. Kontrakt zawiera kodeks etyczny coacha i osób coachowanych.

Uczestnicy otrzymują certyfikat udziału.

Opis

Co to jest coaching grupowy?

Coaching grupowy to rodzaj spotkania coachingowego. Proces coachingu grupowego pomaga dojść do wyznaczonego celu (indywidualnego każdego uczestnika lub całej grupy) korzystając z doświadczeń całego zespołu. Grupa coachingowa liczy około 10 osób, może liczyć więcej lub mniej w zależności od potrzeb. Coaching grupowy to proces, w którym każdy z uczestników/uczestniczek pracuje nad własnym, indywidualnym celem. Korzysta z doświadczenia i energii całej grupy. Cele mogą dotyczyć zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. Podobnie jak w coachingu indywidualnym można grupowo pracować z postawą, obawami, przekonaniami.

Co to jest coaching zespołowy?

Coaching zespołowy jest wtedy, kiedy uczestnicy realizują jeden cel – mogą to być zajęcia motywacyjne dla pracowników jednej firmy lub wolontariuszy realizujących wspólny plan.

Coaching grupowy nie jest coachingiem zespołowym. Różnica między obydwoma rodzajami spotkań jest znaczna. Coaching grupowy realizuje cele indywidualne. Grupa w czasie takich zajęć wymienia się doświadczeniem, otwiera się na nową energię, z którą próbuje współgrać na czas spotkania.

Pierwsze spotkania jest procesem poznawczym – uczestnicy przedstawiają się, opowiadając o swoich celach i planach na ich realizację. Ustalamy wspólne zasady, które dotyczą poszanowania wzajemnych uczuć i budowania zaufania. Sesje spotkań zwykle trwają około trzech godzin.

Coaching grupowy – zalety

Coaching grupowy to świetna metoda w odkrywaniu siebie, swoich potrzeb i tkwiącego potencjału. Największym walorem uczestnictwa w sesji grupowej jest motywacja do przełamania własnych barier, szczególnie interpersonalnych. Coaching grupowy może pomóc osobom wyjątkowo introwertycznym – grupa nie jest szczególnie duża, a proces poznawczy trwa tyle, ile czasu potrzebuje każdy uczestnik z osobna, pozwala na aklimatyzację. Sesje dają poczucie, że ze swoim problemem nie jest się zupełnie samą/samym.

Może spodoba się również…