Business with Diversity – Danuta Sowińska
Blog

Business with Diversity

Po co firmy angażują się w działania na rzecz społeczności LGBT+?

Wiedzą jak budować przewagę konkurencyjną na rynku i przyciągnąć nowe talenty. Tym jest zarządzanie różnorodnością. W swojej książce „Bezpardonowy innowator” pisałam o zarządzaniu innowacją, o patrzeniu szeroko na zagadnienia, o myśleniu nieszablonowo. W grudniu powołałam Fundację Diversity Polska. Jest to moja odpowiedź na zapotrzebowanie firm i instytucji w temacie różnorodności. To pobudzenie innowacyjności zespołu poprzez zderzenie ze sobą różnych sposobów myślenia, wielości doświadczeń i tożsamości swoich pracowników. To więcej pomysłów na rozwiązywanie problemów. Więcej o fundacji napiszę w kolejnym wpisie.

Czym jest LGBT+ Networking meeting?

To wspieranie współpracy, wymiana wskazówek oraz dzielenie się najlepszymi praktykami wśród pracowników LGBT z różnych firm. Brałam udział w Warszawie w dwóch spotkaniach w Google i Nielsen, które dotyczyły społeczności LGBT+ z przedstawicielami firm takich jak Google, Aviva Polska, Nielsen, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland i innymi. Bardzo rzeczowo i merytorycznie jak wspierać społeczność LGBT+ w firmie, ale też jak firmy mogą się angażować się w życie społeczności. 10 lipca 2018 spotkanie poprowadził Kuba Piwowar z Google i mówił o tym jak Google zaangażowało się w Paradę Równości. Julia Maciocha prezeska Fundacji Parada Równości mówiła o ogromnie przygotowań, zaangażowania wolontariuszy, o braku pomocy miasta stołecznego (zupełnie inaczej jest w Gdańsku, gdzie na czele marszu idzie Prezydent Miasta Paweł Adamowicz). Przygotowania do parady (i innych marszy równości) trwają cały rok. Na stronie paradarownosci.eu możemy przeczytać „Parada Równości maszeruje ulicami Warszawy od 2001 roku. Początkowo niewielka manifestacja stała się z czasem najważniejszym świętem wszystkich osób, dla których wolność, równość i wzajemna tolerancja stanowią wartości nadrzędne”. Drugie spotkanie, na którym byłam odbyło się 14.12.2018 w siedzibie Nielsen. Z Trójmiasta na spotkanie pojechałam z Kajetanem Żelech z Nordea. Spotkanie dotyczyło badań przeprowadzonym przez Nielsen, które poprowadziła Magda Markowska.

Tęczowe złotówki

Czyli konsumenci LGBT+ w Polsce. Ogromny ukłon w stronę Nielsen za badania. Na początek badania Nielsen wyjaśnia czym jest akronim LGBT+. „Akronim LGBT+ obejmuje osoby o tożsamościach płciowych i orientacjach seksualnych innych niż heteroseksualne osoby cis (identyfikujące się ze swoją płcią biologiczną)”. Następnie ankietowani, który wyrazili zgodę na dodatkowe pytania o tożsamości płciowej (około 100 osób) odpowiedzieli na trzy pytania: 

  • Jaka płeć została wpisana w Pana/Pani akcie urodzenia?
  • Z jaką płcią się Pan/i identyfikuje?
  • W jaki sposób opisał/a/by Pan/i swoją orientację seksualna?

Te badania mnie bardzo zaskoczyły, gdyż w badaniach przygotowanych na potrzeby Modelu na rzecz Równego Traktowania, w których wzięło udział 269 nieheteroseksualnych mieszkańców i mieszkanek Gdańska badania wyszły następująco:

Tutaj chciałabym Was zapytać o zdanie. Jak myślicie skąd taka rozbieżność? Na Wasze pytania czekam w komentarzu pod artykułem.

Wnioski jakie Nielsen wysnuwa po pierwszej części badania:

Kolejna część dotyczy młodszych kobiet (jeszcze mogę tak o sobie mówić)

Tutaj mamy jakiś niespodziewany przeskok, bo kiedy młodsze biegają na ekozakupy, to starsze kobiety czyli 40+ sprzątają i się myją?

Teraz młodsi mężczyźni.

Ku zaskoczeniu wszystkich mężczyźni młodsi więcej kupują kosmetyków, aniżeli wszystkie kobiety LGBT+ razem.

Ten slajd mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, bo to Biedronka jest uważana za najbardziej LGBT+ friendly sieć i polski bank PKO BANK.

5,1 h dziennie osoby LGBT+ spędzają online. Dla porównania wrzucam swoją aktywność, statystyka wygląda dobrze.

Czy warto jest poznawać preferencje użytkowników ze względu na tożsamość płciową i orientację psychoseksualną? Na podstawie powyższych kilku przykładów odpowiedź brzmi tak.Czytamy na Fashion Biznes:”Społeczność LGBT w Polsce liczy około dwóch milionów osób. Liczna grupa jest bardzo atrakcyjna dla koncernów, które w tym roku po raz pierwszy wykazały tak duże zaangażowanie we wspieranie akcji w naszym kraju. W tym roku mamy absolutny rekord – powiedziała „Business Insider Polska” Julia Maciocha, prezeska Fundacji Wolontariat Równości.Zawdzięczamy to przede wszystkim działalności tęczowych sieci pracowniczych, które coraz prężniej działają. Wiele firm zaprasza nas na spotkania, pyta o nasze potrzeby, proponuje różne sposoby nawiązania współpracy lub zrobienia czegoś wspólnie. Nawiązujemy dialog, który może zaowocować dobrymi rozwiązaniami dla całej społeczności grup mniejszościowych w Polsce.”

Dzięki Ben & Jerry’s w czasie Parady Na placu Zbawiciela w Warszawie, pojawiła się, a w Miasteczku Równości  przedstawiciele firmy rozmawiali o równości z warszawiakami, a także rozdawali swoje słodkie lodowe produkty.

Netflix, kolejna znacząca firma, przyłączył się do wsparcia Parady Równości. Netflix świętuje Miesiąc Dumy. W specjalnym wideo przypomina najważniejsze postaci LGBT ze swoich produkcji (link powyżej).

Skąd takie duże zainteresowanie firm?

Badania wykazują, że Millenialsi pragną poczuć emocjonalną więź z marką, zanim dokonają zakupu. Analiza przeprowadzona przez Fashion Institute of Technology wykazała, że 48 procent Millenialsów chętniej kupi produkt firmy, jeśli wie, kto za nią stoi, jacy ludzie nią zarządzają. Ponadto 47 procent wyraziło pragnienie kupowania od firm, które biorą pod uwagę odpowiedzi i opinie klientów.
Kolejne badania mówią, że pokolenie Millenialsów jest przywiązane do marek, które nie tylko są „ludzkie”, ale skupiają się na doświadczeniu i tworzeniu wspólnoty, zamiast jedynie na dobrej jakości produktów. Analiza wykazała także, że młodzi konsumenci stworzyli Consumer Experience Gap, co można tłumaczyć, jako przepaść pomiędzy klientem, który pragnie coraz więcej, a markami, które za nim nie nadążają. Oznacza to, że jedynie koncerny, które potrafią się przystosować do nowoczesnego konsumenta, są w stanie przetrwać.

Trójmiejskie przygotowania czyli LGBT+ Diversity @3City

Widząc duże zainteresowanie i wysoką świadomość diveristy w polskich odziałach międzynarodowych koncernów postanowiłam również pokazać w Gdańsku jak ważnym tematem jest zarządzanie różnorodnością.Organizuję wydarzenie 18.01.2019 pod nazwą LGBT+Diversity@3City, które ma na celu propagowanie dobrych praktyk, przeciwdziałania dyskryminacji, zniesienie barier i przeszkód w firmie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, a patronat medialny Gazeta Wyborcza. Wydarzenie organizuję z gdańskimi organizacjami takimi jak: Stowarzyszenie Tolerado, Stowarzyszenie Waga, Świetlica w Trójmieście Krytyki Politycznej). Udział wezmą także firmy, które wdrażają politykę różnorodności jak: Google, State Street, Royal Bank of Scotland). 
Pierwsze spotkanie z serii dotyczyć będzie orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej i budowaniu polityk „LGBT friendly” firm i organizacji. Kolejne zaplanowane na marzec’19 – pochodzenie etniczne, czerwiec’19 – wiek, wrzesień’19 – płeć, listopad’19- niepełnosprawność.
Wydarzenie ma dwie części:
– część warsztatową, na której pomorskie firmy zaprezentują swoje doświadczenia i najlepsze rozwiązania w zarządzaniu różnorodnością. Warsztaty odbędą się w siedzibie Nordea, w Gdyni od godziny 09:00 do 15.15.
– Część artystyczną w Europejskim Centrum Solidarności, w czasie której odbędzie się spektakl „Maria K.” Kolektywu Kobietostan oraz grupy teatralnej Impro z Zakładu Karnego w Krzywańcu na podstawie sztuki Izabeli Morskiej. Spektaklowi towarzyszyć będzie debata z udziałem reżyserki Agnieszki Bresler, pisarki Izabeli Morskiej, dr hab. Anny Kłonkowskiej, Kuby Piwowara z Google, Wojciecha Mrugalskiego ze State Street i organizatorki wydarzenia Danuty Sowińskiej. Rozmowa dotyczyć będzie roli sztuki, biznesu i samorządów w realizacji idei zarządzania różnorodnością (bilety https://mariak.evenea.pl/).
Do tej pory w organizację wydarzenia zaangażowali się i tutaj moje osobiste podziękowania dla:- Kajetan Żelech z Nordea- Kuba Piwowar z Google- Blanka Rozbicka z RBS- Anna Szabowska-Walaszczyk i Wojciech Mrugalski z State Street- Nikodem Mrożek z Tolerado- Lidka Makowska z Trójmieskiej Akcji Kobiecej- Elżbieta Jachlewska ze Stowarzyszenia Waga- Elżbieta Rutkowska ze Świetlicy Trójmiejskiej Krytyki Politycznej- Barbara Borowiak z Rady ds. Równego Traktowania- Lucyna Augystyn z Europejskiego Centrum Solidarności- Agnieszka Bresler z Kolekty Kobietostan- Dagdny Kurdanowska z Fundacji Sukces Pisany Szminką
Gdyby ktoś z Was chciałby wspomóc przygotowaniach lub brać udział w wydarzeniu w Gdańsku 18.01.2019, w zapraszam do kontaktu na mail: d.sowinska@diversity3city.pl lub zapraszam na wydarzenie na FB
Firmowe: https://www.facebook.com/events/204124783860219.
Spektakl i debata: https://www.facebook.com/events/986001008255454/

https://www.facebook.com/events/204124783860219/

AGENDA:

09:00 Rejestracja i networking przy kawie
9:30 Kajetan Żelech przywitanie 
9:40 Danuta Sowińska Model na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku
10:15 przerwa kawowa
10:30 Blanka Rozbicka (RBS) diversity w praktyce
11:45 przerwa kawowa
12:00 Kuba Piwowar Google diversity w praktyce
13:15 lunch
14:00 Anna Szabowska-Walaszczyk State Street diversity w praktyce
15:15 koniec
18:00 – 21:00 uroczysta część Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk
18:00 – 19:00 spektakl Maria K.
19:00 – 20:00 debata o roli sztuki, miasta i firm w pomocy osobom LGBT+ moderuje Lidka Makowska. uczestniczki: reżyserka Agnieszka Bresler i oszadzone, dr hab. Anna Kłonkowska, pisarka prof. Izabela Morska, State Street Wojciech Mrugalski, Google Kuba Piwowar, Blanka Rozbicka (RBS), Fundacja Diversity Danuta Sowińska,

OPIS SPEKTAKLU:

Spektakl „Maria K.” powstał na oddziale żeńskim Zakładu Karnego w Krzywańcu, jego aktorkami są kobiety odsiadujące wyroki pozbawienia wolności w tymże zakładzie – i nasza praca powinna być postrzegana przede wszystkim w tej perspektywie. Spektakl zatytułowałyśmy „Maria K.”, bo poprzez opowieść o walce Marii Komornickiej/Piotra Własta o prawo do samostanowienia opowiadamy również o kobietach zamkniętych za krzywanieckim murem – działanie to i sam spektakl rodzą solidarność kobiet (zmagających się na co dzień ze społeczną nierównością), stała się więc ona naturalną płaszczyzną naszej wypowiedzi. Akcja sztuki rozgrywa się w pierwszych miesiącach po zamknięciu Piotra w zakładzie dla umysłowo chorych i opowiada o walce, która doprowadziła do jego przemiany na poziomie społecznym, podążając za narracją zaproponowaną przez Brygidę Helbig w pierwszej części „Innej od siebie”. Temat walki jednostki o prawo do samostanowienia i (braku) społecznej akceptacji były tym, co najgłębiej mogło zarezonować w głosach kobiet osadzonych w Krzywańcu, więc na tym też skupia się nasza opowieść. Jest to spektakl nurtu teatru społecznego (…).
Spektakl „Maria K.” to opowieść o niezwykłej osobie, znanej jako Maria Komornickia – poetce i prekursorce przemian społecznych – która została odtrącona przez społeczeństwo i napiętnowana za radykalną odwagę bycia sobą – mężczyzną – Piotrem Odmieńcem Włastem.
Włast w wieku trzydziestu jeden lat, w społecznym buncie i metaforycznym akcie samospalenia, wrzucił do pieca wszystkie swoje kobiece suknie i oświadczył światu, że jest mężczyzną.
Tak ogłosił się światu Piotr Odmieniec Włast, o którym na kartach historii literatury polskiej głównie się milczy – bo przecież [mówić] nie wypada.
Bilety: https://mariak.evenea.pl/
Spektakl powstał przy wsparciu Funduszu Feministycznego w ramach minigrantów na feministyczne działania.
Scenariusz i reżyseria: Agnieszka Bresler na postawie powieści „Inna od siebie” Brygidy Helbig oraz „Księgi Em” Izabeli Filipiak
Światła: Dawid Ilczyszyn
Opieka i koordynacja: Natalia Górska
Zdjęcia: Paulina Anna Galanciak
Premiera: 25 kwietnia 2018, Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu
Czas trwania: 45 minut
Nagrody:
I miejsce oraz specjalne wyróżnienie od Teatru Ósmego Dnia na V Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej w Poznaniu, kwiecień 2018;II miejsce oraz główna nagroda aktorska na XXVII Ogólnopolskim i XV Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej w Sztumie, czerwiec 2018
Kolektyw Kobietostan to nieformalna grupa złożona z artystek i działaczek społecznych, realizujących wspólnie inicjatywy dla kobiet, o kobietach i przez kobiety. Kobietostan wyrasta z niezgody na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów, promując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną. Kolektyw powstał z inicjatywy wrocławskiej aktorki i działaczki społecznej, laureatki nagrody 30 Kreatywnych Wrocławia 2018, Agnieszki Bresler, która od 2012 roku współtworzy i współprowadzi we Wrocławiu projekty teatralne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku realizowanego przez nią od 2016 roku w kobiecych zakładach karnych, schroniskach i domach samopomocy projektu Kobietostan powstał spektakl Kobietostan. Chór na jedną aktorkę – monodram Agnieszki Bresler w reżyserii Joanny Lewickiej, według scenariusza Magdaleny Mróz pisanego w oparciu o rozmowy z kobietami, z wykorzystaniem zdjęć Pauliny Anny Galanciak i Magdaleny Mądrej oraz wideo Marii Porzyc. Premiera spektaklu miała miejsce w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu 8 marca 2018 roku. Więcej informacji: http://facebook.com/kobietostan/
Grupa teatralna Impro została założona w roku 2015 przez kobiety odsiadujące wyroki pozbawienia wolności na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu pod Zieloną Górą. Pierwszym przedstawieniem zespołu, opracowanym i zaprezentowanym na oddziałach mieszkalnych zakładu, były Cztery kobiety przedstawiające historie życia skazanych kobiet oraz powody, z jakich znalazły się w zakładzie karnym.
Grupa co roku przygotowuje jasełka oraz bajki dla najmłodszych, w tym Niebieskiego Kapturka i Aksamitkę córkę Diabła, które były grane na terenie jednostki oraz m.in w przedszkolach czy na warsztatach terapii zajęciowej w Gubinie. W 2017 roku wielkim sukcesem grupy było przedstawienie Poczta Anielska, zrealizowane według oryginalnego scenariusza i z autorską scenografią. Osadzone wystąpiły w Lubskim Domu Kultury, a następnie podczas IV Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej, gdzie otrzymały wyróżnienie.
Latem 2017 roku członkinie grupy wzięły udział w warsztatach teatralnych, prowadzonych przez artystki Kolektywu Kobietostan, w ramach których uczestniczyły we współtworzeniu scenariusza do spektaklu Kobietostan. Chór na jedną aktorkę. Od stycznia 2018 roku grupa pracuje w dziesięcioosobowym składzie pod opieką aktorki i reżyserki Agnieszki Bresler. Przygotowały wspólnie spektakl Maria K., którego premiera miała miejsce 25 kwietnia 2018 w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu.
Serdecznie Was zapraszam do udziału w spektaklu i debacie pod linkiem można nabyć bilety:https://mariak.evenea.pl/


Źródło:https://www.antyradio.pl/Film/Seriale/Miesiac-Dumy-Najwazniejsze-postaci-LGBT-z-produkcji-Netflix-WIDEO-23726https://fashionbiznes.pl/rekordowa-liczba-marek-wsparla-parade-rownosci-modny-chwyt-marketingowy-czy-walka-o-wartosci/

Danuta Sowińska - Coach biznesowy i grupowy, absolwentka Akademii Profesjonalnego Coachingu ICF, była koordynatorka Izby Coachingu w województwie pomorskim, członkini ICF Poland. Twórczyni marki i współautorka książki „Bezpardonowy innowator”, Ambasadorska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, coach LGBT w Stowarzyszeniu na rzecz osób LGBT Tolerado, specjalistka ds. uzależnień, Ekspertka w Modelu na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku w przesłance orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa. W 1997 roku została pierwszą prezeską Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Skórczu, gdzie nauczyła się organizacji spotkań lokalnych i regionalnych, delegowania zadań, wygłaszania prelekcji. Po 20 latach doświadczenia jest współorganizatorką Akademii Coachingu, Międzynarodowego Tygodnia Coachingu, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Przedsiębiorczyni, zarządzała spółką z 30 handlowcami. Menedżerka z 10-letnim doświadczeniem. Współpracuje w wieloma dużymi firmami oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce i Trójmieście. Współtworzy sieć diversity w Polsce z przedstawicielami takich firm jak: Google, IKEA, Accenture, Sony Music Poland, Viacom, Unilever, Accenture, Oliver Wyman, IBM, Microsoft, Aviva, Nielsen, Royal Bank of Scotland, Goldman Sachs. Coach drużyny piłkarek Biało-Zielonych Lechii Gdańsk. Wdraża modele zarządzania różnorodnością w organizacji oraz zarządzania innowacją w edukacji. Specjalizuje się w zarządzaniu jako wieloaspektowym procesie, na który składają się zarządzanie innowacją, ludźmi, organizacją, różnorodnością z udziałem kompetencji, umiejętności, wiedzy. Pracuje na sprawdzonych i innowacyjnych narzędziach z tego obszaru, które pomogą odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób należy skutecznie wspierać osoby, z którymi współpracujemy? Autorka eksperymentu edukacyjnego zastosowanego w Akademickim Gimnazjum „Magellanum”, wykorzystującego model gamifikacji – zastosowanego z sukcesem - niekonwencjonalnego narzędzia wieloaspektowego osiągania celu socjoterapeutycznego w grupie trudno funkcjonującej. Kreatorka wizerunku, analityczka mediów społecznościowych, specjalistka w obszarze promocji internetowej, spin-doctor kampanii wyborczej niezależnych ruchów miejskich. Prowadzi zajęcia z zakresu roli mediów społecznościowych (social media). Graficzka komputerowa, fotografka, rzeźbiarka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *